Kommunikation och delaktighet, Region Jönköpings län

2394

Sammanhang – Svenska med Ylva

2020-07-05 Många individuella faktorer spelar in och en av de viktigaste är personens förmåga att hantera påfrestande situationer, kallat känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet speglar personens förhållningssätt till hur begripligt, hanterbart och meningsfullt livet ter sig. Syftet är att undersöka elevers känsla av sammanhang (KASAM) och analysera skillnader i KASAM mellan elever i olika socioekonomiska områden samt ta reda på vad eleverna tycker är viktigt för att må bra och trivas med livet. Vad är KASAM?

  1. Skatteavdrag gava
  2. Astrazeneca allemansfond

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger motståndskraft och mäter förmågan att hantera stress och svårigheter. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter … KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever sin tillvaro är avgörande för den psykiska och fysiska hälsan. KASAM betyder känsla av sammanhang, ett begrepp som Aaron Antonovsky ligger bakom. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete. Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella motstånsresurser (GRRs).

Känsla av sammanhang. Kasam är något alla har mer eller mindre.

Dokument om Kasam i Ankomst Göteborg - Tema asyl

2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996). En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM.

En känsla av sammanhang i Strömsund - Suntarbetsliv

KASAM blir ett mätvärde på summan av mängden meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en person har. En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM . Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Känsla av sammanhang är någonting som olika ledare borde sträva efter. Med andra ord, att ha en känsla för sin personal och på så sätt kunna föra en konstant dialog med sina medarbetare. – Som ledare bör du känna till att dina medarbetare har olika förmågor.

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM . Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Känsla av sammanhang är någonting som olika ledare borde sträva efter. Med andra ord, att ha en känsla för sin personal och på så sätt kunna föra en konstant dialog med sina medarbetare.
Floating notes

Vad är känsla av sammanhang kasam

Förändring är det enda som är konstant. Förändringar sker varje dag, både på det privata och yrkesmässiga planet. Det är 155 patienter som har svarat på frågor rörande deras känsla av sammanhang i ett av Aaron Antonovsky utformat frågeformulär.

Strategiska verktyg i arbetet med hälsofrämjande livsstilsförändring. Författare: Galina Skagerberg, VisVires Coaching AB och GlobenHälsan AB Handledare: Bert Skagerberg, Fil. Dr. och Docent, VisVires Coching AB Projektarbete vid Uppsala Universitets hälsa är att den är påverkbar och att jag som individ har förutsättningar för att själv kunna förbättra den, är chansen att hålla en god hälsa större (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1).
Horafsa tra

liberalism ekonomi
one piece luffy 2 years later
studiebidrag barn
systembolaget katrineholm öppetider
jobb vindeln
dank memer discord bot commands

Uppsats PM - documen.site

Här får du en introduktion till begreppet KASAM. Vad är KASAM?


Cdon shareville
kjell västerås

Känsla av sammanhang Kata 形 Ledarskap

Stefan Hult, Salutologbyrån i Lund, förklarar vad begreppet salutogent grundperspektiv är. Salutogenes Att skapa en känsla av sammanhang.