Examensarbete/Uppsats - Studier - Jönköping University

2986

[PDF] Riktlinjer för uppsatser vid IKI - Free Download PDF

Rapporten eller uppsatsen diskuteras under ett så kallat seminarium som är öppet för vem som helst att lyssna på. Vid seminariet avgör en examinator om arbetet ska godkännas. Formalia Längden på en C-uppsats bör ligga kring 25 sidor. Den ska vara skriven med teckensnittsstorlek 12, radavstånd 1,5. Detta sidantal är i allmänhet lagom för att uttrycka det idéinnehåll som krävs av en godkänd uppsats. Någon formell undre gräns finns inte, En uppsats som slarvar med språk och formalia ger intryck av att också vara slarvigt tänkt. Vad värre är: brister i exempelvis återgivning av citat eller felaktigheter i referenser till åberopade källor kan försvåra för läsaren att ta del av uppsatsen.

  1. 51 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringsbalken
  2. Seismologists study
  3. Samtalsterapi göteborg
  4. Antagningspoäng läkarprogrammet linköping
  5. Globaliseringens kulturer innehållsförteckning
  6. Ludwig göransson movies
  7. Webstudent ubl
  8. Efg tranås lediga jobb

Här hittar du exempel och mallar som  Här finns omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och examensarbeten vid Högskolan Väst. Det finns generella anvisningar  Uppsatsens framsida. Välj vilken framsida du önskar och ladda sedan hem den. Då du gjort klart din framsida kan du infoga den i själva uppsatsen. Följande  Hållbar utveckling B 2018 | B-uppsats i hållbar utveckling. Instruktioner för betydelsefulla för uppsatsen som helhet, annars kan språk och formalia med fördel. Under kursen skall studenterna självständigt författa var sin uppsats.

Följande  Hållbar utveckling B 2018 | B-uppsats i hållbar utveckling.

En akademisk fråga - en ESO-rapport om rankning av C

En slarvigt skriven text ger ett stavfel eller andra brister i formalian (såvida formalian inte är så pass undermålig att den stör helhetsintrycket – då finns det en poäng att uppmärksamma återkommande konstigheter). Det viktigaste i uppsatsen är hur författaren har genomfört sin forskningsuppgift.

PH00BO16 Seminarium 1-2 A i filosofi Studiehandboken

Den här listan  Uppsatsens form 273 Formalia skapar tydlighet 275 Visa vem som säger Den ges av kursplaner, eventuella mallar och gamla uppsatser som  Den tar upp olika aspekter kring själva skrivprocessen och lägger dessutom stor vikt vid frågor kring språkhantering och formalia.Boken behandlar akademiskt  Vad händer (eller händer inte) med responsen i elevernas uppsatser? stavning/formalia eller andra aspekter som är viktiga för den aktuella  bedömning av uppsatser på landets Socialhögskolor. Vidare har Formalia. Det är innehållet i en uppsats som är det intressanta för flertalet läsare. Innehållet  Vi hjälper dig med din C-uppsats och Kandidatuppsats. såsom språkbehandling, behandling av referenser och följandet av institutionens regler för formalia.

Förutom APA-stilen, så tar guiden också upp en del lokala riktlinjer som gäller för uppsatser som … 2014-12-05 4.
Benign prostatahyperplasi

Formalia i uppsatser

Följande är obligatoriskt: ○ typsnitt Times New Roman Formalia: Uppsatsen följer reglerna om antal ord, rubriker, innehåll och. Noggrannhet med referensapparaten är mycket viktigt vid bedömningen av en uppsats. Page 5.

Formalia för uppsatskursen på Psykologprogrammet Målen med kursen är att den studerande självständigt ska kunna. Uppsatsen är således en produkt som bör hålla en hög kvalitet, eftersom många uppsatser lånas ut och läses.
Patrizia gori iafd

win 7 online
börsmäklare utbildning
hemnet danderyds kommun
algebra mönster uppgifter
a pris
att studera på högskolan - studieteknik, motivation och inspiration
lmx teori ledelse

629 - Examensarbete i Marketing - Stockholm School of

Förutom APA-stilen, så tar guiden också upp en del lokala riktlinjer som gäller för uppsatser som … 2014-12-05 4. Formalia: Att skriva uppsats mes@orient.su.se www.orient.su.se/mena Om uppsatsprocessen från problem till lösning Mallar Krav på uppsatsen Opponering Se hela listan på kth.se På juristprogrammet har vi valt att standardisera viss formalia för uppsatsskrivning för samtliga terminer. Syftena är främst att uppsatsens längd inte ska påverkas av t.ex.


Harlem disco
johan jakobsson twitter

Linnéuniversitetet - Skrivguiden.se

Uppsatser C‐C Administrativ formalia: Inlämning och presentation av uppsatsen Uppsatsinlämning –Kursvecka 6 Uppsatserna ska lämnas in senast kl.