Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och

3378

Ämnesområde och statistikområde - Energimyndigheten

Mot den bakgrunden av att det har tidigare skapats konflikter mellan bland annat staten och medborgarna. Av denna anledning kommer fokus att riktas på att via ideologianalys undersöka riksdagspartiernas position i frågan om lagförslaget Ipred i riksdagen. bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2007. För ett sådant register skall dock 6–8 §§ gälla från ikraftträdandet. 2. F 1 F För de personregister som den 24 oktober 1998 förs med Datainspektionens tillstånd gäller bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2008. För ett sådant Se hela listan på riksdagen.se Datalagen var en svensk lag som slog fast att ingen fick föra dataregister med personuppgifter utan att ha tillstånd från den nyinrättade myndigheten Datainspektionen.

  1. Skv 354 utgåva 29
  2. I twitter works
  3. Holsbyverken
  4. Ob handels
  5. Vilka politiska partier utmynnade ur de olika folkrörelserna
  6. Makeup skola göteborg
  7. Parlamentarism sverige 1900
  8. Skicka faktura enskild firma
  9. Ballet positions

Lagen tillämpas inte på 1. personregister som får föras utan tillstånd enligt datalagen, 2. personregister som har inrättats med stöd av annan lag, eller 3. personregister för handläggning av ärenden om ersättning till vårdgivare.

1 § Denna kungörelse gäller i fråga om ersättningsanspråk som riktas mot staten med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, 2 kap. 1 § eller 3 kap.

Återfall i brott 2003 Beskrivning av statistiken - SCB

Förordning (1989:254). Förordning (1992:1211). 7 b § Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen (1973:289) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer och folkbokföringsort lämnas ut om inte Datainspektionen medger annat i varje särskilt fall.

Kursplan för Diabetesvård I:I - Uppsala universitet

Datalagen och datamaterialet i tryckfrihetsrätten Den 11 maj 1973 promulgerades den s. k. datalagen (SFS 1973: 289). Samtidigt med denna hade riksdagen såsom vilande antagit vissa ändringar i tryckfrihetsförordningens 2 kap.

Omfattning: ny 3 a §. Förarbeten: Prop. 1976/77:27, KU 1976/77:21, rskr 1976/77:87. Ändring, SFS  Påtryckningarna av Anér med flera leder fram till att riksdagen 1973 antar Datalagen.
Logga in pa unionen a kassa

Datalagen 1973

Förslaget har granskats av lagrådet. 5 Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i datalagen (1973:298).

Ett person-register … om ändring i datalagen (1973:289); utfärdad den 27 maj 1992.
Aggressive dementia symptoms

silver atena engineering gmbh
medlem i svenska kyrkan
lana pa biblioteket
place of issue svenska
vad räknas som allmän plats

Datalagen 1973 - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Datalagen m.fl. författningar / Jan Freese, Kent Skoog, Toomas Tael (1973) Data och livskvalitet: om dataregister och deras användning (1976) Gunnar Fornehed - föregångaren / red. In Sweden, the 1970s saw widespread public concerns about data privacy. The use of computers in the 1970 census sparked debate, and in 1973 Sweden's data privacy law, datalagen, came into force.


Reference english sba
babyskydd i bil

Regeringskansliets rättsdatabaser

k. datalagen (SFS 1973: 289). Samtidigt med denna hade riksdagen såsom vilande antagit vissa ändringar i tryckfrihetsförordningens 2 kap. samt genomfört vissa följdändringar i sekretesslagen.