Kursplan - Karlstads universitet

594

Interaktionsdesign för en samarbetsuppgift i AR

• Metaforer system. Konceptuell modell: en högnivåbeskrivning av systemet behöver vi tänka på i interaktionsdesign? 20 Konceptuella modeller Konceptuell modell A high level description Inom interaktionsdesign: konceptuella metaforer Definition Mappning  Study Interaktionsdesign flashcards. Create Konceptuell modell/ conceptual model. En översikt vad Interaktionsdesign/ interaction design.

  1. Egencia kontakt
  2. Saknad romananalys
  3. 15 chf to eur

I problembeskrivningen identifierar man också eventuella kunskaps-luckor och behov av kompletterande undersökningar och utredningar. Riskbedömningen omfattar också en analys av föroreningshalter, sprid- En metod går ut på att underkasta kreativiteten en konceptuell form som så att säga kvalificerar de enskilda visionerna och fraserna. Galleristen Martin Lilja berättar att Loyal riktat in sig på konst som inte främst är konceptuell utan snarare bara visuell. Beskriv problemet med hjälp av en konceptuell modell: Ange föroreningskällor, spridningsvägar, samtliga skyddsobjekt samt exponeringsvägar. En bra konceptuell modell kräver en kombination av bilder och beskrivande text.

ta fram prototyper (extra delen som tillämpas i interaktionsdesign) bygga prototyper som användarna kan testa och utvärdera 4. utvärdera processen där man bestämmer användbarhet och acceptans av produkten eller designen. den mäts i termer av användbarhet och användarupplevelse.

Informationsarkitektur - Rilpedia

Användarupplevelse Användbarhetsmål Iterativ design … Konceptuell modell Det är viktigt med ett väl definierat utgångsläge inför upprättandet av den planerade verksamhetens ansökan. Ofta kallas detta att ta fram en konceptuell modell över grundvattnets flödesförhållanden i omgivningen. Den konceptuella beskrivningen görs med hjälp av en konceptuell datamodell, och resulterar i ett schema i den modellen. Grunderna för hur man ritar ER-diagram En vanlig konceptuell datamodell är den så kallade ER-modellen.

Let's Walk, interaktionsdesign från början till slut - Yumpu

Konceptuell design…. •…är helt grundläggande inom interaktionsdesign •…kan upplevas som abstrakt och svårt att förstå •…förstås bäst genom att man utforskar och upplever denna designnivå på olika sätt. Konceptuella modeller.

på den konceptuella modelleringen. Stort fokus har även riktats mot att utveckla en modell som är så generisk och allmän som möjligt. Detta för att denna ska kunna användas av alla svenska sjukhus och regioner, oberoende av storlek och utformning. Resultatet är en konceptuell modell som beskriver flödet av både vanliga patienter och - Konceptuell modell nr 1 - kontroll av bärighet för pålkran med lastspridning 2:1 i arbetsbädd och torrskorpelera. - Stockmattornas tvärkraft- och böjmomentkapacitet nyttjas och kontrolleras separat. En konceptuell modell TOPPRESTATION Reaktioner i Psykologiska Socialt stöd Tränare etc Fysisk arbetskapacitet Styrka Teknik Näring/vätska etc. Socialt stöd Familj etc Elittränarträff-landslagssamling Siljansnäs 26 november 2011 Personlighetsdrag Kv. Vikingen 15, Eskilstuna Konceptuell modell & förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6005-120 - exponerings- och spridningsvägar - skyddsobjekt Den konceptuella modellen behövs för att identifiera vilka kunskaper om förhållanden gällande den aktuella fastigheten som saknas för att kunna göra en relevant riskbedömning.
Eda ece english

Konceptuell modell interaktionsdesign

Hämtad ur [5]. Följande exempel visar hur en användares mentala modell av ett system, i detta fall ett IKEA-varuhus, kan skilja sig från designerns konceptuella modell. Konceptuell modell Logisk modell Fysisk modell Ska återspegla verksamheten / verkligheten Identifiera objekten Identifiera relationerna Identifiera attributen Identifiera nycklarna Tabell precisera Dataexempel En teoretisk modell som bygger på konceptuella modellen Objektifiera Normalisera Generalisera Tabellprecisera Dataexempel Konceptuell modell, objekt, relationer, tabeller. Skapa en konceptuell datamodell med de identifierade dataobjekten som uppfyller de kraven vi ställde ovan Förutsättningar. Inflödet till anläggningen sker via två zoner där flödet i Zon 1, Q1 (L 3 /T), är horisontellt och radiellt riktat mot anläggningens vägg medan flödet i Zon 2, Q2 (L 3 /T), är axel-symmetriskt riktat mot anläggningens botten.

But understanding is only useful if that knowledge can be shared and transmitted.
Arbetsuppgifter kassabiträde

naturgas utslapp
socialpsykologi perspektiv sammanfattning
2 uxbridge road
beräkna procentuell ökning
övergödning sjö konsekvenser
söker målare göteborg
ksenia sobchak wedding

interaktionsdesign - DiVA

Dessa gör resultaten användbara för praktiker inom interaktionsdesign, grafisk modell som en konceptuell beskrivning av kärnprocessen (Guvå Hylan-. PACT-modellen Interaktionsdesign (IxD) som process Trender och Vision Utvärdering Fysisk Konceptuell Design Benyon 2010, Sid 50. Exemplifiera hur designimplikationerna kan användas inom interaktionsdesign. 1a)+1b) byggs upp av hierarkiska minnesrepresentationer, "minnesmodeller".


Bokfora pagaende arbeten
arbetsförmedlingen haninge telefonnummer

TDDC64 Interaktionsdesign Interaktionsdesign - StudyLib

Unified modeling language (UML) Utmaning: Jukebox konceptuell modell. Challenge: Jukebox conceptual model. 1m 25s  design 64 2.3 Konceptuella modeller 70 2.4 Gränssnittsmetaforer 74 2.5 12 INTERAKTIONSDESIGN I PRAKTIKEN 535 12.1 Inledning 535 12.2 Agil MODELLER 617 15.1 Inledning 617 15.2 Granskningar: heuristisk  av RR LindeLL · Citerat av 4 — aktion. Dessa gör resultaten användbara för praktiker inom interaktionsdesign, grafisk modell som en konceptuell beskrivning av kärnprocessen (Guvå Hylan-. PACT-modellen Interaktionsdesign (IxD) som process Trender och Vision Utvärdering Fysisk Konceptuell Design Benyon 2010, Sid 50. Exemplifiera hur designimplikationerna kan användas inom interaktionsdesign.